Địa chỉ liên hệ 

Bkav Corporation

Tòa nhà Bkav, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3763 2552

Số fax: (024) 3868 4755

Email: Bkav@bkav.com.vn