Hướng Dẫn Sử Dụng Quét Virus Online

1. Quét File:

Bạn có thể thực hiện quét virus cho 1 hoặc nhiều file thông qua tính năng Quét File:

1. Chọn file cần quét bằng cách bấm nút "Chọn File".

2. Bấm nút "Quét File" để thực hiện quét virus cho các File đã chọn.

 

2. Quét Link:

Bạn có thể kiểm tra website (Link) có nằm trong danh sách lừa đảo (phishing) hay không thông qua tính năng Quét Link:

1. Nhập Link cần quét.

2. Bấm nút "Quét Link" để kiểm tra Link có nằm trong danh sách lừa đảo (phishing) hay không.

3. Quét MD5 :

Bạn có thể quét MD5 của File/Link bằng cách nhập vào MD5 của File hoặc Link:

1. Nhập MD5 của File/Link cần Quét.

2. Bấm nút “Quét Md5”.

Các câu hỏi thường gặp – FAQ

1. Tôi có thể quét bao nhiêu File trong 1 lần?

2. Dung lượng tối đa của file được quét?

3. Dịch vụ Quét Virus Online có giúp tôi quét virus trên máy tính?

4. Để quét một Link có cần gõ đầy đủ cụm “http:/” không?

5. Tôi đang ở trang kết quả, muốn quét tiếp những File khác thì làm thế nào?

1. Tôi có thể quét bao nhiêu File trong 1 lần?

Trả lời: Dịch vụ Quét Virus Online hỗ trợ cho bạn quét một file trong mỗi lần quét.

2. Dung lượng tối đa của file được quét?

Trả lời: Dung lượng của File trong 1 lần quét tối đa là 20 MB.

3. Dịch vụ Quét Virus Online có giúp tôi quét virus trên máy tính?

Trả lời: Quét Virus Online chỉ hỗ trợ bạn phát hiện nhanh các file có chứa mã độc mà chưa cần cài Bkav. Sau khi quét và phát hiện có virus, bạn có thể tải Bkav về từ địa chỉ www.bkav.com.vn để diệt virus.

4. Để quét một Link có cần gõ đầy đủ cụm “http:/” không?

Trả lời : Quét Virus Online sẽ tự động thêm cụm “http://” vào link cần quét cho bạn nếu không có, vì vậy bạn có thể không cần gõ cụm “http://”.

5. Tôi đang ở trang kết quả, muốn quét tiếp những File khác thì làm thế nào?

Trả lời: Từ trang kết quả, bạn có thể chọn thẻ "Trang chủ" hoặc bấm vào nút "Quét File khác" để quét tiếp những File khác.